نویسنده: artmisblog

نمایش منتخبی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت هفته خوشنویسی

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم،  به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه مروری بر یکصد سال تحولات خوشنویسی ایران با نمایش منتخبی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، موزه خوشنویسی ایران…