عباس عبدی در توییتی با هشتگ طرح صیانت مجلس نوشت: برخی گروه‌ها درون سیستم دنبال عصبانی‌تر کردن مردم و افزایش اعتراضات هستند تا حسابی در کاسه رییسی بگذارند. طرفداران رییسی متوجه دسیسه هستند و از آن به کشیدن ضامن نارنجک تعبیر کردند وقتی به خودشان رحم ندارند ببین بادیگران چه کنند؟
سال نکوی این دولت از بهار طرح صیانت مجلس پیداست.
دسیسه خطرناک مجلس برای رئیسی

source

توسط artmisblog