سعید خطیب زاده در توییت خود آورده است: ایران به عنوان ضامن امنیت خلیج فارس، بیانیه‌های تحریک‌آمیز و به صورت هماهنگ طراحی‌شده از سوی انگلستان و آمریکا را قویا محکوم می‌کند.
آن‌ها که درباره حملات تروریستی مکرر به کشتی‌های ایرانی سکوت کرده بودند، حالا بی‌پایه و اساس به ایران اتهام‌زنی می‌کنند.
هرگونه ماجراجویی ضدایرانی پاسخی فوری و قاطع دریافت خواهد کرد.

source

توسط artmisblog