زهره گونی‌بندشوشتری اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که والدین آموزش زبان خارجه را برای کودکان خود از دوران مدرسه آغاز کنند. چرا که آموزش زبان دوم پس از یادگیری نوشتن و خواندن بهتر خواهد بود. البته آموزش زبان از سنین کم‌تر از مدرسه مشکلی ایجاد نمی‌کند و اتفاقاً هرچه قدر سن کم‌تر باشد زبان‌آموزی راحت‌تر خواهد بود، زیرا ساختار مغز انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و هر دو نیم‌کره خوب عمل می‌کنند اما مساله این است که کودکان در سنین سه تا چهار سال قدرت تمرکز و استدلال و منطق ندارند.
عضو هیات علمی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص آموزش زبان از سنین ۴، ۵ سالگی، گفت: البته کودکان در این سن کلمات را به صورت شفاهی یاد می‌گیرند و به خوبی تکرار می‌کنند اما اگر بخواهیم کودک‌مان به صورت قاعده‌مندتر زبان را یاد بگیرد بهتر است این کار از سنین مدرسه یعنی پس از گذراندن کلاس اول صورت گیرد.
وی ادامه داد: کودکانی که در محیط آموزش زبان یعنی همراه با بازی و در جامعه‌ای که به آن زبان تکلم می‌شود، قرار بگیرند می‌توانند قاعده‌مند زبان را یاد بگیرند. اما آموزش در کلاس و آموزشگاه‌های زبان بهتر است که از دوران مدرسه صورت گیرد. دلیل این کار افزایش تمرکز و شکل‌گیری قدرت استدلال در کودک است. پس پیشنهاد می‌شود که زبان‌آموزی از این دوران آغاز شود زیرا مهارت شنیداری و نوشتاری کودک قوی‌تر است.
گونی‌بندشوشتری در خصوص یادگیری زبان سوم گفت: هر چه زبان‌ در محیط طبیعی خود یعنی در جامعه‌ای که به آن زبان تکلم می‌شود فرا گرفته شود، بهتر است اما در محیط رسمی‌تر بستگی به خصوصیات زبان‌آموز دارد. برخی از کودکان برای یادگیری زبان سوم کشش بیشتری دارند اما به برخی دیگر ممکن است فشار بیشتری وارد شود؛ بنابراین این مساله بستگی به خصوصیات فردی دارد و پیشنهاد می‌شود که دو زبان خارجه به صورت همزمان آموزش داده نشوند.

source

توسط artmisblog