قیمت طلا و دلار در حالی امروز بالا رفت که سکه ثبات قیمت را تجربه کرد.
قیمت اونس طلا امروز
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۱ (یک هزار و هشتصد و یازده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۵ درصدی، از ۱,۰۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و هشتاد و نه هزار) تومان به ۱,۰۹۲,۹۰۰ (یک میلیون و نود و دو هزار و نهصد ) تومان رسید.
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۱۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۷۳۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۵۲۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۵ درصدی داشته است.
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۳۰,۴۰۶ (سی هزار و چهارصد و شش ) تومان به ۳۰,۳۴۳ (سی هزار و سیصد و چهل و سه ) تومان رسید.
آخرین نرخ پوند
در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۶ تومان کاهش، ۳۵,۴۹۰ (سی و پنج هزار و چهارصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۴ تومان کاهش، ۲۰,۴۸۲ (بیست هزار و چهارصد و هشتاد و دو ) تومان نرخ گذاری شد.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به 11,210,000 (یازده میلیون و دویست و ده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه، امروز به ۵,۷۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۲ درصدی داشته است.
آخرین نرخ ربع سکه
در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۹۶,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و نود و شش هزار) تومان قیمت خورد.

source

توسط artmisblog