قهرمان المپیک لندن استرس زیادی را در رقابت وزنه برداری دسته ۱۰۹ کیلوگرم بازی های المپیک توکیو تحمل کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به توکیو، بهداد سلیمی قهرمان المپیک لندن در سالن وزنه برداری بازی های المپیک توکیو حضور داشت تا از نزدیک رقابت علی هاشمی را در دسته ۱۰۹ کیلوگرم تماشا کند.
سلیمی در حالی که در جایگاه تماشاگران نشسته بود، سعی می‌کرد از همان جا به هاشمی روحیه دهد.
در حرکت دوضرب که هاشمی تنها با مهار وزنه ۲۲۶ کیلوگرم می توانست مدال برنز بگیرد، سلیمی دچار استرس زیاد شد و از جای خود بلند شد و نزدیک تر رفت. وقتی که هاشمی اوت شد، قهرمان المپیک لندن بسیار ناراحت بود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog