تصویری از لحظه امضای اعتبارنامه رئیس جمهور توسط دبیر شورای نگهبان.
source

توسط artmisblog