در هفته گذشته درح استان خراسان جنوبی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۶ لرزید، ضمن آنکه رامشیر استان سمنان زلزله ۴.۴ و دهلران استان ایلام زلزله ۴ ریشتری را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا، در درح استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ رخ داد، ضمن آنکه رامشیر استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ را تجربه کرد. در دهلران استان ایلام زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ به ثبت رسید.
علاوه بر آن هجدک استان کرمان با زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۳.۲ و ۳.۹ لرزید.
جزئیات زمینلرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۹ مرداد
در سروآباد استان کردستان زلزله ۲.۹ رخ داد.
در بندر گناوه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۹ کیلومتری بندر گناوه، ۲۹ کیلومتری بندر ریگ و ۳۱ کیلومتری امام حسن این استان بوده است. زلزله ۳.۶ در عمق ۹ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.
بمپور استان سیستان و بلوچستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۲۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری بمپور، ۳۳ کیلومتری اسپکه و ۳۳ کیلومتری ایرانشهر این استان گزارش شد.
یکشنبه ۱۰ مرداد
در جایزان استان خوزستان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.
دوشنبه ۱۱ مرداد
در چایشلو استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در خوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶ و در خشت استان فارس زلزله ۲.۵ رخ داد.
سه شنبه ۱۲ مرداد
در درح استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز آن در ۲۵ کیلومتری درح، ۶۵ کیلومتری شوسف و ۸۲ کیلومتری نهبندان این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۸ و ۳.۶ در عمق ۵ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.
هجدک استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۸ کیلومتری هجدک، ۵۰ کیلومتری شهداد و ۵۰ کیلومتری چترود این استان گزارش شد. زلزله ۳.۹ در عمق ۸ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.
در شهرزو استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸، در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، در سمنان استان سمنان زلزله ۲.۶ و در جایزان استان خوزستان زلزله‌های ۲.۷ و ۲.۹ رخ داد.
سروآباد استان کردستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری سرو آباد، ۱۵ کیلومتری شوئیشه و ۲۸ کیلومتری نودشه این استان گزارش شد.
رامشیر استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۱ کیلومتری رامشیر، ۱۴ کیلومتری مشراگه و ۲۴ کیلومتری امیدیه این استان به ثبت رسید.
چهارشنبه ۱۳ مرداد
در درح استان خراسان جنوبی بعد از زلزله ۲.۹، زمینلرزه دیگری به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری درح، ۶۲ کیلومتری شوسف و ۸۰ کیلومتری نهبندان این استان بوده است.
امیدیه استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۲ کیلومتری درح، ۶۲ کیلومتری شوسف و ۸۰ کیلومتری نهبندان این استان گزارش شد.
در جنت شهر استان فارس زلزله ۲.۹، در جایزان استان خوزستان زلزله ۲.۶ و در عشق آباد استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.
پنج شنبه ۱۴ مرداد
در فیروزه استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵ و در دمق استان همدان زلزله ۲.۵ رخ داد.
دهلران استان ایلام با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۱۴ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۷ کیلومتری دهلران، ۲۰ کیلومتری سراب باغ و ۲۴ کیلومتری آبدانان این استان گزارش شد.
در برازجان استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری برازجان، ۲۴ کیلومتری وحدتیه و ۲۴ کیلومتری سعدآباد این استان بوده است.
جمعه ۱۵ مرداد
در موچشن استان کردستان زلزله ۲.۵، در کمه اصفهان زلزله ۲.۵ و در سردشت آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog