ایسنا/گلستان رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: جهاد دانشگاهی به‌عنوان نماد علمی برآمده از انقلاب و با تجربیات ۴۰ ساله، سرمایه مهم کشور در رسیدن به قله‌های توسعه دانش‌بنیان است.
دکتر علی نجفی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت ۱۶ مردادماه سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی، با اشاره به اینکه آینده توسعه کشور با توسعه علمی گره خورده است، اظهار کرد: حل چالش‌های فعلی و چالش‌های آینده کشور به‌جز از روش‌های علمی امکان‌پذیر نیست. شکوفایی، پیشرفت و تعالی کشور جز از مسیر توسعه دانش‌بنیان عبور نخواهد کرد. دستیابی به توسعه دانش‌بنیان نیازمند نهادها و سازمان‌های علمی و فناوری با ویژگی‌های جهادی است. با توجه به این موارد جهاد دانشگاهی به‌عنوان نماد علمی برآمده از انقلاب و با تجربیات ۴۰ ساله، سرمایه مهم کشور در رسیدن به قله‌های توسعه دانش‌بنیان است.
وی با بیان اینکه نیاز به فناوری و دانش‌های نوین، پیشران توسعه هر کشوری است، افزود: در دنیای امروز که به‌شدت رقابتی و غیرقابل پیش‌بینی است، کشورهایی موفق هستند که با تکیه بر نوآوری، پیشگام عرصه اقتصاد دانش‌بنیان باشند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داد: جهاد دانشگاهی به‌عنوان نهاد علمی و تحقیقاتی و فناوری با ویژگی‌های انقلابی، یک عنصر اساسی و کلیدی در زیست‌بوم فناوری خواهد بود. تجربیات این نهاد انقلابی و علمی موفق می‌تواند در سایر سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و علمی نیز مورداستفاده قرار گیرد.
نجفی نژاد در ادامه بیان کرد: در عرصه جهانی رقابت بسیار شدیدی در دستیابی به دانش‌های نوین و فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشرفته وجود دارد. پیشرفت اقتصادی و توسعه به‌شدت با موضوعات علمی گره خورده است. منابع تولید ثروت در جهان امروز، منابع انسانی و تولیدات علمی است؛ بنابراین در آینده کشورهایی موفق‌ترند که در زمینه علمی جلوتر باشند. کشورهایی موفق‌ترند که در گذشته سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه توسعه علمی کرده باشند.
وی افزود: بر این اساس جهاد دانشگاهی با توان علمی و سازمانی اندوخته شده‌ طی ۴۰ سال اخیر، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور در رسیدن به دانش‌های پیشرفته در سال‌های پیش رو خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تأکید کرد: جهاد دانشگاهی به‌عنوان یک نهاد انقلابی مستقل می‌تواند حلقه اتصال بین سازمان‌های مختلف و بین مراکز علمی و مراکز تولیدی و بازار باشد.
نجفی نژاد گفت: در جهان به‌شدت وابسته امروز که تعاملات و ارتباطات نقش اصلی را دارند، هر چه تعامل و همکاری بین سازمان‌ها بیشتر و گسترده‌تر باشد و شبکه ایجاد شده قوی باشد، امکان موفقیت بیشتر خواهد بود.
وی بیان کرد: جهاد دانشگاهی به‌عنوان یک سازمان پویا و منعطف باقابلیت‌های چندگانه می‌تواند در همگرایی بین سازمان‌های مسئول نقش مهمی ایفا کند و توانمندی‌های موجود را برای حل یک معضل و چالش همگرا کند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog