رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت: از امروز فاز سوم واکسن «اسپایکوژن» که حاصل همکاری مشترک یک شرکت دانش بنیان و استرالیا است آغاز شد.
source

توسط artmisblog