بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا، سکه و دلار است.
آخرین نرخ اونس طلا
هر اونس طلا، امروز به ۱،۷۶۳ (یک هزار و هفتصد و شصت و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۲.۴۳ درصدی، از ۱،۰۹۹،۸۰۰ (یک میلیون و نود و نه هزار و هشتصد) تومان به ۱،۰۷۳،۸۰۰ (یک میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد) تومان رسید.
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۱۵۰۰۰ تومان کاهش، ۴،۶۵۲،۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵،۳۹۰ (بیست و پنج هزار و سیصد و نود) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۴۸ درصدی داشته است.
قیمت دلار در بازار متشکل امروز
دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۶۶ درصدی، از ۲۵،۰۴۶ (بیست و پنج هزار و چهل و شش) تومان به ۲۴،۸۸۴ (بیست و چهار هزار و هشتصد و هشتاد و چهار) تومان رسید.
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۳۰،۲۴۸ (سی هزار و دویست و چهل و هشت) تومان به ۳۰،۱۲۵ (سی هزار و یکصد و بیست و پنج) تومان رسید.
قیمت پوند امروز
پوند امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۳۵،۵۴۱ (سی و پنج هزار و پانصد و چهل و یک) تومان به ۳۵،۳۵۶ (سی و پنج هزار و سیصد و پنجاه و شش) تومان رسید.
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۱.۰۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۶،۹۲۷ (شش هزار و نهصد و بیست و هفت) تومان معامله شد.
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳،۰۱۰ (سه هزار و ده) تومان قیمت خورد.
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۰،۲۰۹ (بیست هزار و دویست و نه) تومان قیمت خورد.
آخرین نرخ سکه امامی
قیمت سکه امامی به ۱۱,۰۲۵,۰۰۰ (یازده میلیون و بیست و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۲.۱۸ درصدی داشته است.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه، امروز به ۵،۶۰۰،۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۲.۶۸ درصدی داشته است.
آخرین نرخ ربع سکه
همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۸۱ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۳،۵۵۰،۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲،۲۳۰،۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی هزار) تومان قیمت خورد.

source

توسط artmisblog