وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی گفت، دوره مداخلات سعودی در یمن دیگر گذشت.
source

توسط artmisblog