«دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی پرورشی غیردولتی در شورای نظارت و سیاست‌گذاری» ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، «دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی پرورشی غیردولتی را در شورای نظارت و سیاست‌گذاری» تدوین و ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در راستای بند الف ماده 5 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی و برای اجرای صحیح قانون فوق، مصوب نود وهفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است.
در این دستورالعمل منظور از تخلف، هرگونه قصور یا تقصیر در انجام یا عدم انجام تکالیف مندرج در قانون و موارد مندرج در ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و سایر مقررات ابلاغ شده آموزش و پرورش است.
جهات قانونی شروع به رسیدگی شامل الف) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، ب) اعلام مدیران، سرپرستان، مقامات ذیصلاح اداری و نهادهای نظارتی، ج) گزارش اعضای شورای نظارت استان یا شورای سیاست‌گذاری است.
در این دستورالعمل آمده است: نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلف یا تخلفات مؤسسان یا مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور و نیز مدارس بین‌الملل داخل کشور توسط شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی انجام می‌شود.
همچنین در ماده 18 آمده است: شورای نظارت استان مکلف است وفق قوانین و مقررات و اصول حقوقی به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر کند در غیر این صورت مستنکف از اجرای قانون شناخته می‌شود.
این دستورالعمل را می‌توانید دانلود کنید:  رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی  
انتهای پیام/

source

توسط artmisblog