یک دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به سفر مقامات افغانستان به واشنگتن تاکید کرد: آمریکا بازیگر اصلی تحولات افغانستان در ۲۰ سال گذشته بوده و نقش مهمی داشته فلذا خروج نیروهای آمریکایی تاثیرات زیادی بر افغانستان بر جای گذاشته است.
محسن روحی صفت در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی خود از تحولات اخیر افغانستان و پیشروی‌های طالبان گفت: این تحولات ناشی از خروج نیروهایآامریکایی بوده و در تبادل بین نیروهای طالبان و آمریکا به نظر می رسد بالانس به نفع طالبان شد.
وی تصریح کرد: با توجه به مشورتهای خارجی که طالبان کسب کرده و تعداد زیادی از زندانیان طالبان که آزاد شدند وقوع این تحولات محتمل بود.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین بیان کرد: آنچه که در نشستهای دوحه رخ داد با هدف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود و کمتر به فکر صلح بودند اکنون هم طالبان احساس برتری می کند و خیلی زیر بار مذاکرات نمی رود.
این دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به سفر مقامات افغانستان به آمریکا اظهار کرد: حدود ۲۰ سال است که آمریکا بازیگر اصلی در افغانستان می باشد بنابراین نقش مهم و اصلی را در تحولات افغانستان طی ۲۰ سال گذشته ایفا کرده و از این جهت نقش پررنگی داشته و خروج نیروهای آمریکایی تاثیرات زیادی را بر جای گذاشته لذا مهم است که روابط دولت مرکزی با آمریکا چگونه باشد به طور طبیعی مقامات افغانستان به دنبال کسب حمایت آمریکا هستند.
روحی صفت در مورد نقش کشورهای همسایه از جمله ایران برای کمک به حل بحران افغانستان گفت: پیش از این مذاکراتی که بین ایران و طالبان صورت می گرفت در هماهنگی با دولت افغانستان بود و به طالبان توصیه می شد تا صلح را از طریق مذاکرات به دست آورند و به دنبال کسب موفقیت از طریق جنگ نباشد.
این کارشناس مسائل منطقه خاطر نشان کرد: تنها راه حل مشکل افغانستان سیاسی است و نه جنگ و افغانستان باید حمایت های لازم را برخوردار باشد گرچه طالبان تلاش می کند به عنوان سکاندار تحولات افغانستان باقی بماند.
انتهای پیام
                            

source

توسط artmisblog