محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: مقرر بود امروز طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت خانه مطرح شود با وجود اینکه روز یکشنبه کلیات این طرح در مجلس قرائت شد، امروز قرار بود به اصل موضوع ورود کنیم و موافق و مخالف هم صحبت کنند.
وی ادامه داد: امروز رئیس جمهور نامه ای برای مسکوت ماندن این طرح به مجلس ارسال کردند که این طرح یک سال بعد بررسی شود و همین موضوع باعث شد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تا یک سال دیگر مسکوت بماند.
رضایی کوچی گفت: با توجه به اینکه شعار رئیس جمهور شفافیت بوده و یکی دیگر از شعارهای ایشان تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است با عریض و طویل بودن وزارت راه و شهرسازی این طرح دچار چالش می شود و کار سخت می شود.
وی در پایان تاکید کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها قرار است تا سعید محمد به عنوان وزیر راه شهر سازی دولت سیزدهم برای رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

source

توسط artmisblog