متاسفانه حال این روزهای استان هرمزگان و شهر بندرعباس خوب نیست وضعیت قرمز کرونا در این شهر که مرکز اقتصاد کشور است به حالت سیاه در آمده و تعداد مبتلایان و فوتی‌ها در استان هرمزگان و شهر بندرعباس روز به روز بیشتر شده است.
این در حالی است که هیچ فعالیتی اعم از اقتصادی و اداری در این شهر تعطیل نشده و ورود و خروج مسافران هم آزاد است. ظرفیت تخت های بیمارستانی تکمیل و کمبود شدید نیروی کادر درمان نیز از مشکلات قابل مشاهده است و با توجه به ایام پیش رو و اخطار مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان اگر این وضعیت ساماندهی نشود هرمزگان به زودی وارد پیک ششم و شاهد وضعیت وخیم‌تری نسبت به الان خواهد بود.

source

توسط artmisblog