ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از بخش کرونایی بیمارستان امام خمینی و یکی از مراکز تزریق واکسن کرونا بازدید کرد.

source

توسط artmisblog