ریزگرد‌ها به ذرات خشک و معلق در هوا گفته می‌شود که شامل گرد و غبار و دود است. ریزگرد‌ها موجب باعث کدر شدن آسمان می‌شوند.
خاستگاه ریزگرد آلاینده‌های صنعتی و کارخانه ای، رفت و آمد خودروها، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گسترش بیابان‌ها، شخم زدن زمین در آب‌وهوای خشک و … است. ریزگرد اغلب زمانی رخ می‌دهد که ذرات گردوغبارودود در هوای خشک افزایش یابد.

source

توسط artmisblog