مبلغ قرارداد میلاد سرلک در فصل قبل ٢ میلیارد و ششصد میلیون تومان بود.
source

توسط artmisblog