ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از نیروهای طالبان منتشر شده است که نشان می‌دهد آن‌ها در منزلی که گویا متعلق به والی یکی از شهرهای اشغال شده توسط این گروه است مشغول ریخت و پاش و پذیرایی از خود هستند.

source

توسط artmisblog