قیمت این نوع ماست در فروردین امسال، ۲۶ هزارتومان بود.
در حال حاضر یارانه هر فرد ۴۵۵۰۰ تومان است که با آن یک دبه ماست هم نمی‌توان خرید!
عکس| قیمت یک دبه ماست، ۵۰ هزار تومان!

source

توسط artmisblog