تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از ٣٠ به ٤٠ هزارتومان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از ٢٥ مهرماه سال ٩٩ به ٣٠ هزار تومان افزایش یافت و امروز بنابر تصویب مجمع عمومی سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی، تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی برای ورزشکاران به ٤٠ هزار تومان افزایش یافت.
از زمان اجرای این مصوبه ورزشکاران باید هزینه ٤٠ هزار تومانی را به عنوان تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی پرداخت کنند و به ازای آن می‌توانند از خدمات تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی بهره‌مند شوند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog