برادر با بیان این که هیچ‌گاه انتظار نداشته و تصور نمی‌کرده که طالبان به «این زودی و به چنین شیوه‌ای» افغانستان را تحت کنترل درآورد، گفته این دستاورد «کمکی از جانب خداوند» بوده است.
وی افزوده است طالبان اکنون برای «امنیت و زندگی آرام» ملت افغانستان تلاش خواهند کرد.
در پیام تصویری منتشره در کنار آقای برادر شماری از مقامات سیاسی طالبان نیز دیده می‌شوند.

source

توسط artmisblog