طالبان پس از تصرف تلویزیون افغانستان، خطاب به مردم گفته است که آرامش خود را حفظ کنند.

source

توسط artmisblog