تصویری با عنوان “صف مردم برای کفن و دفن عزیزان‌شان” در فضای مجازی منتشر شده است که برخی گفته‌اند مربوط به بهشت زهرای تهران است.
در روزهای اخیر آمار قربانیان کرونا در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است.
عکس| صف مردم برای کفن و دفن در بهشت زهرا؟
 

source

توسط artmisblog