منطقه اکولوژیک ایران تورانی یکی از مناطق با ارزش کشور است که به بخش بزرگی از فلات ایران را در بر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا تفاوت زیاد دو عرض جغرافیایی شمال و جنوب کشور و وجود دشت‌ها، ارتفاعات و اقلیم‌های متفاوت سیمای بسیار متنوعی به سرزمین پهناور ایران بخشیده است به گونه‌ای که نواحی رویشی و گونه‌های گیاهی بسیار زیادی در آن مستقر شده‌اند و کشوراز پنج منطقه اکولوژیک برخوردار است. منطقه ایرانی – تورانی یکی از آن‌هاست که بر اساس اعلام سازمان جنگل‌ها و موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور دارای ویژگی‌های زیر است:
* جنگل‌های منطقه اکولوژیک ایران تورانی قسمت اعظمی از فلات مرکزی ایران را در برگرفته است.
*این منطقه بر اساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقه کوهستانی با آب و هوای سرد و منطقه جلگه‌ای با آب و هوای بیابانی و گرم و خشک تقسیم می‌شود.
* بیشتر کویرها، بیابان‌ها، شوره‌زارها و تپه‌های شنی بخش مرکزی ایران در منطقه دشتی ایرانی تورانی قرار دارند.
*بخش دشتی دارای ارتفاع بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ متر است.
*متوسط بارندگی در این منطقه ۲۵۰ میلیمتر است درحالی‌که در برخی نقاط حداکثر بارندگی ۵۰ میلیمتر گزارش شده است.
*متوسط دمای حداکثر گرمترین ماه سال بین ۳۰ تا۴۰ درجه سانتیگراد و متوسط دمای حداقل سردترین ماه سال تا ۵ درجه سانتیگراد متغیر است.
*هر چند که شرایط جوی منطقه موجب پراکندگی و فاصله زیاد درختان شده اما به دلیل وسعت زیاد دارای گونه‌های گیاهی متنوع است به نحوی‌که ۶۹ درصد فلور ایران در این ناحیه قرار گرفته است.
*گونه‌های اصلی منطقه کوهستانی بنه، بادام و ارس و گونه‌های اصلی منطقه جلگه‌ای گز، تاغ، قیچ و اسکنبیل است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog