خیلی‌ها در سراسر جهان که منتظر دیدن سیامند رحمان در پار المپیک توکیو بودند، از نبود او در این رودیداد افسوس می خورند.
به گزارش ایسنا، بازی های پارالمپیک توکیو کمتر از یک هفته دیگر آغاز می شود و مرحوم سیامند رحمان یکی از غایبان بزرگ در این بازی‌هاست. رحمان در حالی که خود را برای حضور در این رویداد آماده می کرد، به طور ناگهانی به دیار باقی شتافت و نه تنها مردم ایران بلکه کل جهان را در بهت فرو برد.
خیلی ها منتظر دیدن سیامند رحمان و قدرتنمایی اش در  پارالمپیک توکیو بودند، حتی یکی از داوطلبان ایرانی ساکن در ژاپن نیز به این مورد اشاره داشت.
سپیده پیامی، دختر داوطلب ایرانی در بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو در این مورد به ایسنا گفت: زمانی که در کارگاه های آموزشی شرکت می کردیم تا برای بازی‌ها آموزش های لازم را ببینیم، یکی از مدیران که خودش در المپیک لندن و ریو هم به عنوان داوطلب حضور داشت، سوالی را مطرح کرد مبنی بر اینکه سیامند رحمان در پار المپیک ریو در مجموع چه رکوردی ثبت کرد، من به این سوال پاسخ درست دادم و سپس توضیح دادم چون ایرانی هستم عملکرد ورزشکاران ایرانی را دنبال می کنم.
او سپس خطاب به همه حاضران در کارگاه آموزشی ادامه داد که رحمان را از نزدیک دیده و بسیار فرد شوخ، مهربان و قدرتمندی است و به دنبال این است که حتما او را در پارالمپیک توکیو ببیند. متاسفانه سیامند رحمان فوت کرد و خیلی ها از جمله خود من افسوس خوردیم چون با توجه به تعریف هایی که از او شنیده بودیم، دوست داشتیم او را از نزدیک ببینیم.
انتهای پیام  

source

توسط artmisblog