چند روز پس از تسلط تقریبا کامل طالبان بر افغانستان، یکی از گویندگان زن تلویزیون در گفتگویی چالشی با سخنگوی طالبان از او درباره برنامه‌های آینده این گروه برای حمکرانی پرسید.
بهشته ارغند در حالی برنامه گفتگو با سخنگوی طالبان را پیش برد که پیش‌تر اعلام شده بود طالبان با هر گونه فعالیت اجتماعی زنان در افغانستان مخالف است و در نخستین گام هم اعضای این گروه تصاویر زنان را در آگهی‌های تبلیغاتی بر در و دیوار کابل و دیگر شهر‌ها پاک کردند و زدودند.
شبکه تلویزیونی طلوع مدعی شد گفتگوی بهشته ارغند با مولوی عبدالحق حمد نخستین بار در تاریخ افغانستان رخ داد و در آن یک زن با یک مقام ارشد طالبان درون مرز‌های این کشور برابر نشسته و گفتگو کرده است. شبکه طلوع همزمان با ورود طالبان به کابل بسیاری از گویندگان و مجریان زن خود را به خانه فرستاد، اما دو روز بعد بسیاری از آن‌ها به سر کارهایشان بازگشتند.

source

توسط artmisblog