معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در نشست «کارگروه مدیریت آسیب های اجتماعی و مسائل دانش آموزان در مناطق حاشیه نشین» ، راه میانبر برای کاهش آسیب های اجتماعی را رسیدگی به حاشیه شهرها دانست.
به گزارش تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، علیرضا کاظمی اظهار کرد: تشکر می کنم از شکل‌گیری و توجه به مسائل حاشیه نشینی که بسیار ارزشمند است و اثرات بسیاری را برای نظام تعلیم و تربیت نیز دارد.
 وی ادامه داد: در حوزه فعالیت ما کار، بسیار جدی و با برنامه آغاز شد ه ، و در مدت بسیار کوتاهی به چارچوب اقدامی در مجموعه آموزش و پرورش منجر شده است.
کاظمی گفت: آسیب های حاشیه شهر ها استخراج شده و در یک اقدام سریع، چالش ها مشخص شده اند،که به یک چارچوب اقدام و عمل دست پیدا کرده ایم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: یکی از راه های میانبر کاهش آسیب های اجتماعی توجه به حاشیه شهرها است که مرکز ثقل آسیب های اجتماعی در سطح کشور هستند.
کاظمی ادامه داد: یکی از مهمترین کارگروه های این بخش ،کارگروه آموزش است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش بسیار موثری را ایفا کند.
 وی با بیان اینکه  ترک تحصیل اولین آسیب حاشیه شهرهاست ، افزود اقدامات لازم در این زمینه در صورت گرفته است و با تمرکز بر حاشیه شهر برنامه‌ریزی‌های مناسب برای اول مهر انجام خواهد شد. همچنین در این زمینه ما چند فعالیت و کار انجام داده ایم که عبارتند از؛ ایجاد یک سامانه پایشی که خروجی های خوبی از آن دریافت شده است ؛ تمرکز بر تشکیل کانون یاریگران زندگی در مدارس حاشیه شهر با استفاده از خود دانش آموزان ، و همچنین کتابخانه‌های مدارس حاشیه شهررا تجهیز کرده ایم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مدارس حاشیه شهرها گفت: این امر با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده و یک میلیارد تومان کتاب دراین گونه مدارس توزیع شده که به طور متوسط در هر منطقه ۲۸الی ۳۰میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: طرح ملی نماد با اولویت در مدارس حاشیه شهر توسعه داده خواهد شد و این مورد در دستور کار است که مدارس حاشیه شهر را به طرح نماد وصل خواهیم کرد و توانمندسازی دانش آموزان در حاشیه شهرها باید در اولویت قرارگیرد.
 کاظمی با اشاره به وظایف دستگاه‌های مختلف در کاهش آسیب های اجتماعی گفت: اگر دستگاه ها تمرکزوتوجه خود را بر روی حاشیه شهرهابگذارند، دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/

source

توسط artmisblog