تدروس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی ضمن تبریک این موفقیت به مردم چین به خاطر از بین بردن مالاریا گفت: این موفقیت طی اقدام مداوم و هدفمند در چند دهه گذشته به دست آمده است.
او افزود: افزایش تعداد کشورهای بدون مالاریا به جهانیان نشان می دهد که آینده بدون مالاریا یک هدف قابل تحقق است.
«تاکشی کاسی» مسئول سازمان بهداشت جهانی برای منطقه غربی اقیانوس آرام هم گفت که تلاش های بی وقفه چین برای دستیابی به این مرحله مهم نشان می دهد که تعهد سیاسی قوی و تقویت سیستم بهداشت ملی می تواند این بیماری را که قبلا یک مشکل بزرگ بهداشت عمومی بود، از بین ببرد.
در حال حاضر، در مجموع ۴۰ کشور و منطقه در سراسر جهان گواهینامه حذف مالاریا را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کرده اند.

source

توسط artmisblog