مجمع فدراسیون فوتبال قبل از بحرانی شدن شرایط این فدراسیون به فکر چاره افتاد و تاریخ برگزاری انتخابات را با پیشنهاد دبیرکل، مشخص کرد.
به گزارش ایسنا، یکی از مصوبات مهم مجمع فدراسیون فوتبال در نخستین روزهای خرداد، تعیین زمان برگزاری انتخابات بود چرا که در غیر این صورت ممکن بود، هیات رئیسه این فدراسیون از حد نصاب بیفتد و در این صورت بحرانی غیر قابل پیش بینی برای این فدراسیون پیش بیاید.
از قضا این اتفاق هم رخ داد و با عزل مهرداد سراجی با آرای اعضای مجمع، هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به هفت نفر تقلیل یافت و به این ترتیب، تا هشتم شهریور فدراسیون فوتبال دارای شرایط لازم برای برگزاری جلسه نخواهد بود.
البته حسن کامرانی‌فر در روز مجمع گفته بود که هیات رئیسه از حد نصاب نمی‌افتد چرا که هیات رئیسه می‌تواند سرپرستی برای برای کرسی‌های خالی تا زمان برگزاری انتخابات تعیین و جلسات خود را پیش ببرد ولی آنطور که کامرانی‌فر فکر می‌کرد نشد!
طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال انتخاب سرپرست برای کرسی خالی در هیات رئیسه برعهده اعضا است اما جلسه هیات رئیسه به علت برکناری سراجی از حدنصاب افتاده است و نمی‌توان برای این مهم کاری کرد.
در واقع فدراسیون فوتبال در حدود دو ماه و نیم باقی مانده تا انتخابات هیچ راهی برای برگزاری جلسه هیات رئیسه به صورت رسمی ندارد.
تنها نکته روشن این است که فدراسیون فوتبال فکر عاقبت خود را در حین برگزاری مجمع کرده بود و قبل از اینکه هیات رئیسه از رسمیت بیفتد، به فکر چاره افتاد و زمان برگزاری انتخابات را مشخص کرد. در واقع اگر در مجمع برای برگزاری انتخابات تصمیم گیری نمی شد، هیات رئیسه از حدنصاب می‌افتاد و معلوم نبود بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد.
در نتیجه شهریور برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شد که از نظر برخی از کارشناسان زمان مناسبی نیست چرا که جام جهانی دو ماه بعد در آبان برگزار خواهد شد و این تغییر و تحولات ممکن است با مشکلاتی برای این فدراسیون و تیم ملی همراه شود.
اکنون همه در انتظار برگزاری انتخابات برای سمت‌های رئیس، نواب رئیس و یک عضو هیات رئیسه است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog