پانزده سوال در مورد دانش عمومی و چیزهای بی اهمیت موضوعی به اضافه چند جوک هر پنج شنبه – چگونه خواهید بود؟
در اینجا مسابقه پنج‌شنبه می‌آید، که نشان‌دهنده همه چیزهای خوب در جهان در پس‌زمینه‌ای از هرج و مرج است. پانزده سوال که به طور مبهم موضوعی یا دانش عمومی هستند یا به طور کلی فقط کمی عجیب و غریب هستند. هیچ جایزه‌ای وجود ندارد، اما اگر بتوانید یک مرجع پنهان به Doctor Who را ببینید و آن را در نظرات ذکر کنید، می‌توانید یک امتیاز اضافی دریافت کنید. لذت بردن!
مسابقه پنجشنبه شماره 62
اگر فکر می‌کنید در یکی از سؤال‌ها یا پاسخ‌ها خطای فاحشی وجود داشته است، لطفاً به martin.belam@theguardian.com ایمیل بزنید، اما به یاد داشته باشید، حرف استاد آزمون همیشه نهایی است و او همچنان مشغول تماشای مجموعه‌های گلستونبری است. آی پلیر.

source

توسط artmisblog