ایسنا/ایلام بیست ودومین شماره فصلنامه مطالعات ایلام شناسی منتشر شد.
این فصلنامه به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دکتر حبیب الله محمودیان و سردبیری دکتر سیاوش یاری منتشر شده است.
نگاهی اجمالی به پیشینه تاریخی خلیج فارس، ریخت شناسی پنج واژه گویشی در شاهنامه فردوسی،  بررسی و تبیین عوامل شکل گیری وتکامل تمدن در ایران باستان، شیوه و آیین های خاکسپاری در غرب زاگرس مرکزی، بررسی ابعاد تاریخی آئین سنتی چمر، سوگ سروده موسیقی مقامی در غرب ایران و… از جمله مقالات این شماره فصلنامه است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog