شرایط و جزییات حضور در انتخابات ریاست و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام شد.
به گزارش ایسنا وبه نقل از فدراسیون فوتبال، کلیه علاقه مندان به شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال که مطابق اساسنامه و مقررات انتخاباتی حائز شرایط قانونی هستند می‌توانند از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ درخواست نامزدی خود را از طریق سامانه آنلاین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال (سامع) به آدرس اینترنتیhttp://same.ffiri.ir و با تکمیل فرم‌های (فرم ثبت نام، فرم تعهد و فرم اطلاعات فردی) مندرج در سامانه و بارگذاری مدارک عمومی به صورت خوانا، ثبت و ارسال نموده و علاوه بر آن کلیه نامزدهای پست های هیات رئیسه شامل رئیس، نایب رئیس اول، دوم و نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه باید شخصاً جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و تحویل اصل مدارک عمومی و امضای فرم های مذکور در روزهای کاری فوق الذکر و در ساعات (از ۸:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰)  به دبیرخانه مجمع مراجعه و رسید اخذ نمایند. لازم به توضیح است که راهنمای استفاده از سامانه سامع در زمان ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.
مطابق مفاد اساسنامه فدراسیون و تصمیم مجمع عمومی فدراسیون به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ در این انتخابات برای پست های رئیس فدراسیون، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه ثبت نام و رای گیری بعمل خواهد آمد.
شرایط و توضیحات مرتبط با نامزدی در پست های هیات رییسه فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است:
۱- انتخابات به شرح فوق برای چهار نفر از اعضای هیات رئیسه فدراسیون و به شرح ذیل انجام خواهد شد:
الف) رییس فدراسیون.
ب) ۲ نایب رییس، شامل نایب رییس اول و نایب رییس دوم (که رییس کمیته مسابقات نیز است)
ج) یک نفر عضو از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.
۲-  رییس فدراسیون، نواب رییس پیشنهادی و عضو هیات رییسه بر اساس پستی که برای آن نامزد شده اند توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید از ۵ نفر از اعضای مجمع عمومی، تاییدیه اخذ نمایند. هریک از نامزدهای پست ریاست باید ۲ نفر را به عنوان نامزدهای پست نایب رییس اول و دوم در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمایند. نواب رییس پیشنهادی و نامزد هیات رییسه باید از ۲ نفر از اعضای مجمع عمومی تاییدیه اخذ نمایند.
۳-  تاریخ اتمام دوره مسئولیت رییس فدراسیون، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها در هیات رییسه ای که در مجمع ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ انتخاب می شوند به همراه سایر اعضای هیات رئیسه ای که در مجمع عمومی انتخاباتی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ انتخاب شده اند، ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ می باشد و زمان آغاز فعالیت اعضای جدید هیات رئیسه بعد از خاتمه مجمع عمومی که ایشان را انتخاب نموده است (۱۴۰۱/۰۶/۰۸) آغاز و در تاریخ ۱۴۰۳ /۱۲/۰۹ به اتمام می رسد. هیچ شخصی نمی تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب، در هیات رییسه فدراسیون باشد (چه به عنوان رییس، نایب رییس یا سایر اعضای هیات رییسه).
۴- رییس، نایب رییس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها در هیات رییسه باید علاوه بر شرایط مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ اساسنامه (اعضای ارکان فدراسیون باید منطبق با فرآیند مشروح در این اساسنامه و بدون هیچگونه نفوذ خارجی، انتخاب یا منصوب شوند. اعضای ارکان فدراسیون نباید هیچگونه سابقه محکومیت کیفری که مغایر با مسئولیت آنها باشد، داشته باشند)، در زمان ثبت نام دارای تابعیت ایرانی و ساکن جمهوری اسلامی ایران باشند. رییس، نایب رییس اول و نایب رئیس دوم و نماینده باشگاه ها در هیات رییسه فدراسیون باید علاوه بر سابقه فعالیت در فوتبال، حداقل ۴ سال سابقه مدیریت ورزشی به شرح مندرج در ضمیمه یک اساسنامه را داشته باشند.
۵-  براساس مقررات انتخاباتی، اعضای کمیته های انتخاباتی (بدوی – استیناف) می بایست بر فرآیند انتخابات مدیریت و نظارت نمایند و سایر اعضای ارکان فدراسیون نیز باید تکالیف قانونی خود را تا تکمیل فرآیند انتخابات (۱۴۰۱/۰۶/۰۸) انجام دهند.
۶- هیچ یک از اعضای هیات رییسه نمی توانند به صورت همزمان رییس، معاون یا عضو یکی از ارکان مستقل فدراسیون، نماینده یکی از اعضای فدراسیون در مجمع فدراسیون، دبیرکل فدراسیون، داور فعال فوتبال، فوتسال یا فوتبال ساحلی، واسطه نقل و انتقالات، کارگزار مسابقات، رییس، معاون یا عضو کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون باشند.
مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه سامع و تحویل اصل آنها به دبیرخانه مجمع عمومی:
الف) مدارک عمومی:
۱- ارائه اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
۲- ارائه دو قطعه عکس ۴*۶ با زمینه روشن.
۳- ارائه اصل و تصویر مدارک مثبته سوابق مدیریت ورزشی.
۴- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.
* اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن توسط کمیته های انتخاباتی، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ به نامزدها عودت داده می شود.
ب) مدارک اختصاصی:
۱- ارائه فرم شماره ۱ توسط داوطلب نامزدی پست ریاست.
۲- ارائه فرم شماره ۲ توسط نامزدهای پیشنهادی پست نواب رییس.
۳-ارائه فرم شماره ۳ توسط داوطلب نامزدی سایر پست‌های هیات رییسه.
* تکمیل کلیه موارد مندرج در فرم ها در هنگام ثبت نام الزامی است.
سوابق مدیریت ورزشی:
۱-  در هر کجای اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که به سوابق مدیریت ورزشی اشاره شده است، منظور سوابق مدیریتی فرد مذکور به شرح زیر می باشد:
الف) عضو هیات رییسه یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه، یک هیات ورزشی استانی یا کمیته ملی المپیک؛ یا
ب) عضو کمیته (دایمی یا مستقل) یک فدراسیون ورزشی؛ یا
ج) مدیریت ارشد در بخش اداری یک فدراسیون ورزشی، یک باشگاه یا هیات ورزشی استانی، کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش
۲- موارد زیر معادل چهار (۴) سال سابقه مدیریت ورزشی محسوب می شود:
بازیکنان:
الف) حداقل ۴ فصل بازی در لیگ حرفه ای مردان یا لیگ زنان، یا لیگ فوتسال؛ یا
ب) بازی در تیم ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی مردان و زنان.
مربیان:
الف) حداقل ۴ فصل مربیگری در لیگ حرفه ای مردان، یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال؛ یا
ب) مربیگری در تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی زنان و مردان.
داوران:
الف) حداقل ۴ فصل در لیگ حرفه ای مردان یا لیگ زنان یا لیگ فوتسال داوری کرده باشد؛ یا
ب) حداقل ۴ سال حضور در لیست داوران بین المللی.
۳- سوابق فوق الذکر از طرق ذیل تایید می شوند:
الف) در مورد مناصب دولتی با استناد به ابلاغ (حکم) انتصاب و حکم کارگزینی.
ب) در مورد مناصب ورزشی (فدراسیون ها، هیات های استان ها، باشگاه ها، کمیته ملی المپیک، فیفا وکنفدراسیون) با استناد به حکم انتصاب.
ج) هیچ یک از اشخاص موضوع این ضمیمه، مادام که در مناصب دولتی، حکومتی و لشکری در سطح مدیرکل و معادل آن یا بالاتر مسئولیت دارند، نمی توانند در انتخابات هیچ یک از پست های هیات رئیسه شرکت نمایند. اینگونه اشخاص باید در هنگام ثبت نام برای انتخابات از سمت خود استعفای رسمی داده باشند.
مراحل بررسی مدارک نامزدها، نحوه درخواست استیناف و اعلام لیست نامزدها:
۱- حداکثر ۷ روز پس از پایان مهلت ثبت نام (تا پایان روز ۱۴۰۱/۰۴/۲۸)، کمیته بدوی انتخابات باید به نامزدهایی که موفق به ارائه مدارک مورد نیاز نشده اند به صورت مکتوب اطلاع رسانی نماید و ۳ روز اداری دیگر برای تکمیل نقص مدارک (تا پایان  وقت اداری ۱۴۰۱/۰۵/۰۱) به آنها فرصت دهد. در صورت عدم تکمیل مدارک در این مهلت نامزدی ایشان کان لم یکن تلقی می‌گردد.
۲- کمیته بدوی انتخابات، باید صلاحیت نامزدهایی را که برای هیات رییسه ثبت نام کرده اند، ظرف ۲۱ روز بعد از پایان مهلت ثبت نام (از ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تا پایان روز ۱۴۰۱/۰۵/۱۰)، بررسی نموده و تصمیم کمیته بدوی را در همین مهلت به نامزدها اطلاع رسانی نماید.
۳- درخواست استیناف از سوی نامزدها باید در قبال دریافت رسید در طی مدت ۲ روز اداری بعد از دریافت رای کمیته بدوی انتخابات به دبیرخانه مجمع تحویل گردد.
۴- کمیته استیناف انتخابات طی مدت ۵ روز اداری از زمان وصول درخواست های استیناف به دبیرخانه مجمع آنها را بررسی می نماید و تصمیمات کمیته استیناف انتخابات ، قطعی و الزام آور می باشد.
۵- لیست رسمی نامزدهای واجد شرایط و احراز صلاحیت شده حداقل ۲۱ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی انتخاباتی برای اعضای مجمع ارسال و همچنین در سایت رسمی فدراسیون منتشر خواهد شد.
اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم های پیشنهادی نامزدها:
هریک از اعضای مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:
الف- پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست (فرم شماره ۴).
ب- پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رییس اول ( فرم شماره ۵).
ج- پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رییس دوم ( فرم شماره ۶).
د- پیشنهاد دو نفر بعنوان نامزد پست هیات رییسه از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شماره ۹).
اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود، می بایست از روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه (ساعت ۱۶:۰۰) تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰، فرم های مذکور را از طریق سامانه مجمع عمومی فدراسیون (سامع) به آدرس اینترنتی http://same.ffiri.ir  تکمیل و از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از ثبت و ارسال اطلاعات امکان ایجاد تغییر در فرم های پیشنهادی در سامانه سامع وجود ندارد. راهنمای استفاده از سامع در زمان ورود به سامانه در صفحه اصلی بارگذاری شده است.
از کلیه نامزدها در خواست می شود به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین عدم ایجاد اشکال در فرآیند ثبت نام از موکول نمودن ثبت نام در سامانه سامع و حضور در دبیرخانه مجمع عمومی در روزهای پایانی خودداری نمایند.
نشانی دبیرخانه مجمع عمومی (انتخاباتی): تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه دوازده متری سوم (فوتبال ۳)، پلاک ۴، طبقه ۳، واحد ۳۰۹ شرقی – شماره تماس ۸۸۲۱۳۳۰۳.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog