شمشیربازان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی مشخص شدند و ایران در هر سه اسلحه نماینده دارد. 
به گزارش ایسنا، تیم ملی شمشیربازی در سه اسلحه اپه، سابر و فلوره در بازی های کشورهای اسلامی شرکت می‌کند. 
اسلحه های سابر و اپه در هر دو بخش مردان و زنان نماینده دارند. فلوره مردان هم به بازی ها اعزام می شود و احتمال دارد فلوره زنان هم در لیست اعزامی‌ها قرار بگیرد.
اسامی ورزشکاران اعزامی به شرح زیر است:
سابر مردان:
محمد رهبری
علی پاکدامن 
محمد فتوحی
نیما زاهدی
سابر دختران:
کیانا باقرزاده 
پریماه برزگر
فائزه رافعی
نجمه سازنچیان
اپه مردان:
محمد رضایی
محمد رضایی طادی
محمدرضا وثوقی
اپه دختران:
پریا ماهرخ
سکینه نوری
فلوره مردان:
محمد حسین جعفری
 ماهان میرزایی
علی امینی
انتهای پیام

source

توسط artmisblog