در ابتدای گرندپری بریتانیا تصادف وحشتناک رخ داد که در آن ژوگوانیو راننده تیم آلفا رومئو جان سالم به در برد‍‍‍‍‍ و به دلیل اهتزار پرچم قرمز استارت مسابقه مجدد تکرار می‌شود.

source

توسط artmisblog