شهید على مهرى در بخشی از وصیت‌نامه خود آورده است “یکى از وظایف مسلمان است که مقابل تجاوزگر بایستد؛ آخرین نیروی آنان را نابود و از کشور اخراج کند”.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، «شهید»؛ شاهد شهود عرفانی شد و نقش هرچه خوبی را در چهارفصل گیتی نمایان کرد و چشم ستارگان آسمان را روشن، ققنوس هشت جنت که هفت آسمان را مجذوب خود کرده است، همان عاشقی که در وادی مقدس عاشقی، پر پرواز گشود و فرشتگان را نوازشگر روح نابش کرد.
می‌خواهیم هر روز را با نامی و یادی از این ستاره‌ها، شب کنیم و کار را با تبرک و مدد از این عارفان عاشق آغاز؛ باشد که ادای دینی باشد بر آن همه رشادت، شهامت، مجاهدت و شجاعت… برگ سبزی، تحفه درویش، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
3187/ تبرک لحظاتمان با شهید على مهرى؛
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب على مهرى متولد ۱۳۲۵ صادره از اسدآباد همدان منطقه چهاردولى روستاى قوش‌تپه وصیت به پدر و تمام خانواده‌مان و تمام رفیقان و دوستان و تمام روستاى یاد شده.
زمانى فرا رسید که رسالت خود را به خلق خدا ادا نمایم و امید بر این که با توسل به خداوند متعال بتوانیم تمام دشمنان اسلام و مسلمین را از کشورمان و سرزمین‌هاى اسلامى خارج کنیم و این یکى از وظایف هر مسلمان است که در مقابل هر تجاوزگر ایستاده و آخرین نیروی آنان را نابود و از کشور اخراج کند اکنون زمانى فرا رسیده که با یورش به متجاوزان عراقى که از هیچ گونه عمل غیر اسلامى و غیر انسانى که مضایقه  نمی‌کنند نشان دهیم که دین خدا تا چه حد است.
حال وقت حمله بر دشمن مزدور است که هر آن ممکن است این عملیات صورت گیرد و نمیدانم سرنوشتم چه خواهد شد آیا با این حملات زنده به کاشانه ام بازمی‌گردم یا اینکه به لقای پروردگارم می‌شتابم‌ در هر صورت هر دو براى ما سعادت و کامیابى را در بر دارد و این یکى از مزیت‌هایى است که ما با کشته شدن به بهشت مى رویم و دشمن با هلاک شدن خشم عقوبت الهى را در انتظار دارد.
انتهای پیام/۸۹۰۰۱

source

توسط artmisblog