قرارداد ۲ بازیکن تاثیرگذار مس رفسنجان تمدید شد.
به گزارش ایسنا، سید مهدی حسینی و محسن آذرباد، دو بازیکن تاثیرگذار مس رفسنجان در لیگ بیست و یکم، قراردادشان را برای یک فصل دیگر با این باشگاه تمدید کردند تا با توجه به این که برای لیگ بیست و دوم با مس قرارداد داشتند، تا پایان لیگ بیست و سوم در این باشگاه ماندنی شوند.
مهدی حسینی این فصل به تیم‌ملی فوتبال دعوت شده بود و محسن آذرباد هم بازیکن مورد نظر استقلال در نقل و انتقالات بود.
در روزهای گذشته قرارداد داود نوشی‌صوفیانی مانند حسینی و آذرباد تمدید شده بود. همچنین قرارداد فراز امامعلی هم  برای لیگ بیست و دوم با مس تمدید شده است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog