رتیل کبالت آبی که به عنوان یک موجود زیبا و خاص در جهان شناخته شده است، یکی از موجودات پرخاشگر و پر سرعت در گونه رتیل‌ها است؛ سم این موجود قوی و کشنده است.

source

توسط artmisblog