روح الله عباسپور در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون در رابطه با این موضوع بود که دولت درصدد است لایحه ای برای تاسیس وزارت بازرگانی تفکیک شده از وزارت صمت ارائه کند.
وی با بیان اینکه البته این لایحه هنوز به کمیسیون نیامده است، گفت: بنابراین کمیسیون صنایع و معادن مجموعه ای از اندیشکده‌ها را که کار پژوهشی و کارشناسی انجام می دهند دعوت کرده بود تا حسن و قبح این لایحه را بررسی کنند و ببیند اگر قرار است دولت لایحه ای را به مجلس بفرستد، پیشاپیش به استقبال آن رفت تا در جریان آن قرار بگیرد که چه محاسن و معایبی دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در رابطه با مهمانان حاضر در جلسه امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز مهمانانی از مرکز پژوهش ها، کارشناسانی که سابقه کار در وزارتخانه و در حوزه بازرگانی و تجارت داشته و کارشناسانی از مرکز پژوهش های بازرگانی حضور داشتند.

source

توسط artmisblog