از مجموع بدهی های آمریکا، بیش از ۲۸ تریلیون دلار آن مربوط به بدهی های دولت است.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان بدهی‌های دولت این کشور تا پایان ماه ژوین به ۲۸ تریلیون و ۴۶۹  میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوسط ۸۵ هزار و ۴۲۷ دلار و میزان بدهی هر مالیات دهنده آمریکایی به طور متوسط ۲۲۶ هزار و ۷۹۴ دلار بوده است.
کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه ژوین به سه تریلیون و ۲۹۲ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده است. در حال حاضر بزرگ‌ترین اقلام بودجه‌ای آمریکا شامل: مراقبت‌های درمانی با یک تریلیون و ۳۱۸ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار، تامین اجتماعی با یک تریلیون و ۱۲۷ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار، هزینه‌های دفاعی با ۷۲۸ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و بهره پرداختی بدهی با  ۴۰۱ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار است.
هم‌چنین تا پایان این ماه، میزان مجموع بدهی‌های دولتی و غیردولتی آمریکا معادل ۸۵ تریلیون و ۷۰ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۲۱ تریلیون و ۴۱۷ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار مربوط به بدهی های شخصی بوده که یک تریلیون و ۷۵۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار آن به شکل وام دانشجویی بوده است.
طی این مدت، اوراق قرضه آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به هفت تریلیون و ۹۸ میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسیده است. کسری تجاری آمریکا در این ماه ۹۶۵ میلیارد و ۶۶۸ میلیون دلار اندازه گیری شده است که ۳۴۳ میلیارد و ۵۹۹ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همواره یکی از موارد اختلافی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کاهش دهد.
در طرف دارایی ها نیز مجموع دارایی های ملی ۱۷۳ تریلیون دلار و ۱۸۱ میلیارد دلار و مجموع دارایی های خانوارهای آمریکایی ۱۴۱ تریلیون و ۹۸۱ میلیارد دلار برآورد شده است.   
انتهای پیام

source

توسط artmisblog