دو ملی پوش شمشیربازی سابر ایران از مسابقات قهرمانی جهان مصر حذف شدند.
به گزارش ایسنا، مرحله یک سی و دوم جدول اصلی مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان مصر، در اسلحه سابر برگزار شد و سه شمشیرباز ایران به رقابت پرداختند.  
محمد فتوحی و محمد رهبری موفق به شکست حریفان خود نشدند و از دور مسابقات کنار رفتند اما علی پاکدامن به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرد. 
پاکدامن در مرحله بعد باید در مقابل شمشیرباز قزاقستان قرار بگیرد که این بازیکن در مسابقات قهرمانی آسیا پاکدامن را شکست داده بود.   
نتایج سابریست های ایران یه شرح زیر است:
مرحله یک سی و دوم نهایی
محمد فتوحی از ایران (رنکینگ ۵۶ جهان) ۶ – الی درشویتز از آمریکا (رنکینگ ۱۰ جهان) ۱۵
محمد رهبری از ایران ۱۰ ( رنکینگ ۲۶ جهان)  – زیاد السیسی از مصر ( رنکینگ ۱۸ جهان) ۱۵
علی پاکدامن از ایران (رنکینگ ۱۲ جهان) ۱۵ – اسکار فرناندز بلانکو از اسپانیا ( رنکینگ ۱۴۷ جهان) ۱۱
رنکینگ ۲ سابریست حذف شده ایران در قهرمانی جهان 
۴۷- محمد رهبری 
۵۶- محمد فتوحی
مرحله یک شانزدهم نهایی 
علی پاکدامن از ایران (رنکینگ ۱۲ جهان) – آرتیم سرکیسیان از قراقستان (رنکینگ ۵۰ جهان) 

انتهای پیام
  

source

توسط artmisblog