طراد حماده سیاستمدار لبنانی در واکنش به سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، تاکید کرد: حزب الله لبنان در چهل سالگی‌اش به طور همه جانبه از لبنان حراست می‌کند و به سوپاپ اطمینان کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: میان بهره مندی از قدرت و استفاده از این قدرت فاصله وجود دارد، سخنرانی اخیر سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در ارتباط با عملیات پهپادی بر فراز میدان گازی کاریش، به این معناست که حزب الله از مرحله بهره مندی از قدرت وارد فاز استفاده از قدرت شده است.
حماده تاکید کرد: حزب الله این قدرت را در خدمت منافع ملی لبنان و اهداف بزرگ این کشور قرار داده است که این خود راهبرد امنیت ملی لبنان را تثبیت کرده است.
سیاستمدار لبنانی تاکید کرد: حزب الله در سالگرد چهل سالگی خود از لحاظ فکری و عملی به بلوغ کامل رسیده است و امروزه از قدرت خود به عنوان عاملی برای تقویت و تثبیت حاکمیت ملی لبنان استفاده می‌کند.

source

توسط artmisblog