ایسنا/گلستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان مهمترین بستر همکاری و سرمایه گذاری چینی ها در گلستان را اتصال آسیای میانه به آبهای آزاد از طریق کریدور شمال به جنوب دانست.
 سیدمحمد دهنوی بعد از ظهر امروز در جلسه مذاکره با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری که از کشور چین به گلستان سفر کرده اند، با اشاره به اینکه گلستان یک منطقه منحصر به فرد اقتصادی محسوب می‌شود، اظهار کرد: تنها یکی از مزیت‌های استان گلستان وجود اقلیم‌های مختلف در پهنه این استان اعم از کویر، دشت، دریا، جنگل و کوهستان است.
وی با بیان اینکه موقعیت ژئوپولوتیک استان گلستان یکی دیگر از مزیت‌ها و ویژگی‌های آن محسوب می‌شود، افزود: اتفاقات منطقه‌ای در شرق خزر، موقعیت استان گلستان و ایران را در شرایط ویژه و مهمی قرار داده است.
"اتصال شرق خزر به آبهای آزاد" محور همکاری اقتصادی "گلستان" و "پکن"
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تاکید بر اینکه تحریم‌های روسیه و اتفاقات منطقه ضرورت ایجاد کریدور ریلی شمال به جنوب را چند برابر کرده است، خاطرنشان کرد: موضوعی که برای ما و منطقه بسیار مهم است، دسترسی منطقه شرق خزر به آب‌های جنوب ایران است این مهمترین موضوع مذاکره ما و مهمترین پروژه‌ای است که ما می‌توانیم با تاکید بیشتر بر آن مذاکره را پیش ببریم.
دهنوی اضافه کرد: یکی از پیشنهادهای تجاری و سرمایه‌گذاری ما اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری مکمل شامل پروژه بندری، منطقه آزاد اینچه‌برون و خط ریلی آزاد شمال به جنوب است.
"اتصال شرق خزر به آبهای آزاد" محور همکاری اقتصادی "گلستان" و "پکن"
وی با اشاره به اینکه در کنار این پروژه، توسعه جاده‌ای اینچه‌برون به شاهرود نیز یکی از مباحث مدنظر در حوزه سرمایه‌گذاری ما است، ادامه داد: ما آمادگی توافق و همکاری با سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها هستیم و از هر توافق و سرمایه‌گذاری در این حوزه استقبال می‌کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان اهمیت این پروژه‌ها را برای کشور و برای همسایه‌های ایران بسیار مهم دانست و تصریح کرد: برخی از این پروژه‌ها دارای مطالعات تکمیل شده و برخی نیز در حال مطالعه است و با ورود سرمایه‌گذار به پروژه، روند اجرایی آن تسریع خواهد شد.
"اتصال شرق خزر به آبهای آزاد" محور همکاری اقتصادی "گلستان" و "پکن"
دهنوی با تاکید بر اینکه نکته مهم این است که برای تمامی این پروژه‌ها امروز در نظام مدیریتی کشور اجماع نظر وجود داشته و تمام پروژه‌ها مصوبات اصلی را دارد، افزود: امیدوارم بتوانیم همکاری بسیار خوبی با تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه گلستان داشته باشیم.
انتهای پیام 

source

توسط artmisblog