۲ ورزشکار به دلیل استفاده از ماده ممنوعه دوپینگ با محرومیت‌های ۴ ساله و ۳ ماهه از سوی ایران نادو، مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو)، هاشم یادگاری ورزشکار رشته دوومیدانی ناشنوایان را به مدت ۴ سال و صبا کرمعلی از رشته ورزشی کوراش را به مدت ۳ ماه از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم کرد.
ماده ممنوعه مصرفی هاشم یادگاری استانوزولول و مسترولون و ماده ممنوعه مصرفی صبا کرمعلی نیز اسپیرونولاکتون بوده است.
رای محرومیت هاشم یادگاری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ و صبا کرمعلی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ تا ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ خواهد بود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog