ایسنا/کردستان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: متاسفانە چرخ همکاری رسانە و مدیریت استان بە درستی نمی‌چرخد.
مهدی رمضانی امروز (۲مرداد) در جلسە شورای اطلاع‌رسانی رسانەها اظهار کرد: خوشبختانە پوشش خبری کمی و کیفی مناسبی در جریان سفر رئیس جمهور توسط خبرنگاران استان صورت گرفت و شاهد نمایش یک کار جمعی باکیفیت در استان بودیم.
وی عنوان کرد: اختلاف نظر داشتن و انتقاد می‌تواند مجرا و معبری برای تعالی و پیشرفت در استان  باشد.
رمضانی افزود: مانیفست کار رسانەای در نظام جمهوری اسلامی آیە  “الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا” است و کسانی کە در حوزە کار رسانە و تبیین و اطلاع رسانی فعالیت دارند از خود نمیپترسند بلکە از خدا می‌ترسند و خداترسی جامعە رسانە بسیار مهم است.
وی با اشارە بە اینکە کار رسانەهای انقلابی افشاگری و مچ گیری نیست، گفت: رسانە باید یک ارتباط دو طرفە و رسانا بودن خود را نشان دهد.
رمضانی ادامە داد: رسانە رسالت جمع‌آوری دیتاها و مسائل و مشکلات را از کف جامعە و انتقال آن بە مدیران و متقابلا نشر تصمیمات مدیران را برعهدە دارد.
وی خاطرنشان کرد: رسانەها قبل از افشاگری و مچ‌گیری باید اخبار و  مشکلات را بە نظام مدیریتی استان منتقل و در صورت عدم حل مشکل آن را پیگیری و افشا کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: مسئولانی کە در صدد حل مشکلات برنمی‌آیند و از مسئولیت خود استنکاف می‌کنند، مستحق آن هستند کە دربارە آن‌ها افشاگری شود.
وی یادآور شد: متاسفانە امروزە شاهد تیترهایی در رسانەها هستیم  کە خشیت الهی در آن‌ها نیست و آن رسالتی کە رسانە انقلابی باید داشتە باشد را ایفا نمی‌کند.
رمضانی گفت: عقیدە داریم رسانە و مدیریت دو بال توانای کبوتر مرادی است کە باید برسر مردم پرواز کند و مردم از آن منتفع شوند و این دوبال رسانەای و مدیریتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید همکاری صورت بگیرد.
وی در ادامە سخنان خود اظهار کرد: نقدهای رسانەای باید قبل از انتشار و ایجاد ناامیدی در جامعە بە نظام مدیریتی منتقل شود.
رمضانی افزود: متاسفانە چرخ همکاری رسانە و مدیریت استان بە درستی نمی‌چرخد.
وی بیان کرد: امروزە نظام خبرنویسی ما مطلوب نیست و در شان و کلاس رسانەای استان نیست کە از نظر نوع ویرایش ادبی، نوع خبرنویسی و انتقال محتوا ضعف داشتە باشد و باید نسبت بە اصلاح این روند اقدام شود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog