محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز و فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با جنجال های اخیری که درمورد گشت ارشاد در جامعه و در میان افکار عمومی ایجاد شده، گفت: به عنوان کسی که لباس دین بر تن دارد می‌گویم، حس می‌کنم همه این رفتارها و بگیروببندها و اجبارها، ضربه اولیه و مستقیم خود را به دیندارها می‌زند. چون حاکمیت به نام دین است در برخوردهایی که حکومت پشت آن قرار می‌گیرد چنین تصور خواهد شد که دین هم این نظر را دارد.
وی افزود:‌ یکی از دوران‌های سخت آسیب‌پذیری دین را در این دوران شاهد هستیم که عده‌ای نیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نفوذی خود را به نام دین در جامعه مطرح می‌کنند.
او افزود: در طرح اجبار به حجاب و در نوع برخوردی که گشت ارشاد دارد، شاید بیشترین رنج نصیب خانم‌های محجبه می‌شود. چون این طیف عموما راضی نیستند که بین هم جنسان و هم نوعان خود بگیر و ببندی باشد و از اینکه با حجاب، مثل مامور گشت ارشاد تصور شود، ناراضی هستند این مساله به بنیاد اداره جامعه در همه زمینه ها ضربه می زند. اگر این رفتارها بخاطر این بودجه ها باشد شاید به نفع اسلام و انقلاب باشد که بودجه هایشان قطع شود تا هیچ کاری نکنند و چنین آسیبی را به دین داری نزنند.
منبع:‌ منیبان

source

توسط artmisblog