یک مقام کارگری نقطه قوت رئیسی را سرسختی و جدیت او در اجرای قانون می داند. وی می گوید آنچه اقتصاد و مردم را زمین گیر کرده فقط تحریم خارجی نیست بلکه خود تحریمی است و تا زمانی که فکری برای تحریم های داخلی و خود تحریمی نکنیم، اقتصاد و مردم روی آرامش را نمی بینند.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا درباره لزوم اصلاح قوانین مخل کسب و کار در دولت سیزدهم اظهار کرد: شخصاً معتقدم که حضور آقای رئیسی کمک بسیاری به اجرای قوانین مربوط حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار خواهد کرد.
وی ادامه داد: اقای رئیسی از دادستانی کار خود را شروع کرده، سالها در قوه قضاییه بوده و به تمام زیر و بم های قوانین اجرا شده یا نشده آگاه است؛ لذا در اجرای قوانین جدیت بیشتری خواهد داشت.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: در حال حاضر برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر به زیان بخش های تولید، بازار کار و فضای کسب و کار کشور است. اگر ایشان از جدیت خود به عنوان یک نقطه قوت در تمام زمینه ها به ویژه اجرای قانون استفاده کند و اجازه ندهد افرادی با دور زدن قوانین و اجرا نکردن آن مشکل ساز شوند، قطعاً به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود.
چمنی با تاکید بر بازنگری بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون تجارت از دولت سیزدهم خواست با ارسال لایحه به مجلس که همسو و همراه با دولت است، قوانین ناکارآمد و دست و پاگیر را که به زیان تولید و اشتغال کشور است، اصلاح کند و اجازه رواج بی قانونی در کشور را ندهد.
این مقام کارگری در پایان خود تحریمی را به زیان اقتصاد و مردم دانست و تاکید کرد: معتقدم آنچه اقتصاد و مردم را زمین گیر کرده بیش از تحریم های خارجی، از خودتحریمی است. بیشترین ضرر و زیان به مردم و اقتصاد از تحریم‌های داخلی است لذا تا زمانی که فکری برای خود تحریمی نکنیم، اقتصاد و مردم روی آرامش را نخواهند دید.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog