تاکنون گزارشی درباره دستگیری عامل یا عوامل این تیراندازی منتشر نشده است.

source

توسط artmisblog