یک دیپلمات پیشین کشورمان به رئیس جمهور منتخب و وزیر خارجه آتی پیشنهاد کرد که سیاست خارجی کشور را بر پایه تعامل با جهان، هم زیستی مسالمت آمیز با همسایگان و در نظر گرفتن دو مولفه احترام متقابل و تحقق منافع متقابل برپا کنند و از مسائل ایدئولوژیک و سیاست های یکطرفه دوری کنند.
قاسم محبعلی در گفت‌وگو با ایسنا  اظهار کرد : کسی باید مسئولیت تصدی وزارت خارجه را بر عهده بگیرد که هم از دانش و تجربه لازم در این حوزه برخوردار باشد و از دیگر سو با زبان دیپلماتیک و عرصه بین الملل نیز آشنا باشد.
 وی ادامه داد : در  حال حاضر موضوع برجام و احیای آن مهمترین موضوع کشور در عرصه بین المللی است، در همین راستا باید کسانی در این عرصه حضور داشته باشند که با زبان مذاکره و مسائل فنی و حقوقی آن از جمله موضوع خلع سلاح و حقوق بین الملل آشنا باشند و در همین چارچوب به خوبی از روندهای بین المللی و نحوه فعالیت آنها اطلاع داشته باشند و اگر اینگونه نباشد این موضوع باعث هدر رفتن فرصت و ایجاد هزینه های بیشتر برای کشور می شود.
این دیپلمات پیشین کشورمان  در پاسخ به این سوال که در عرصه سیاست خارجی پیشنهادتان به رئیس جمهور منتخب و وزیر خارجه آتی چیست؟، گفت: باید سیاست خارجی کشور را بر پایه تعامل با جهان، همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان و توجه به دو مقوله احترام متقابل و تحقق منافع متقابل برپا کنند و از مسائل ایدئولوژیک و سیاست های یکطرفه دوری کنند.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog